Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
CATIP-2019-002 Охрана на войскови имот на Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) не се изисква
CATIP-2019-001 „2352/Преустройство и газоснабдяване с компресиран природен газ на отоплителна централа (обект Б-63), ЦАТИП – в.ф. 26940 – Стара Загора” не се изисква
009-2019 Доставка на "Микрометър от 0мм до 25мм – три броя" не се изисква
008-2019 Доставка на "Хоризонтални щори с алуминиеви ламели" не се изисква
007-2019 Доставка на "PVC врати – седем броя" не се изисква
006-2019 Доставка на "Скеле поцинковано" не се изисква
005-2019 Доставка на "Машина за безвъздушно боядисване" не се изисква
004-2019 Доставка на "Преносима метеостанция" не се изисква
003-2019 Доставка на "Балистична цев за 40мм изстрел ВОГ-25 (комбинирана)“ не се изисква
002-2019 Доставка на "Акумулатор танков - четири броя" не се изисква

Страници