Новини (проведени изпитвания)

Публикувана на: Заглавие
09.04.2024 г. Овладяно е запалването в района на ЦАТИП
09.04.2024 г. Възникнало е запалване при изпитване на изстрели за система за залпов огън
09.04.2024 г. Изпитване на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
03.04.2024 г. Своевременно е загасено запалването на тревна растителност в района на ЦАТИП
11.03.2024 г. Изпитване на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
22.02.2024 г. Изпитвания на 122 мм изстрели за система за залпов огън БМ-21 „Град“
30.01.2024 г. Изпитване на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
21.12.2023 г. Изпитване на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
29.11.2023 г. Изпитване на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
26.10.2023 г. ЦАТИП провежда изпитвания, включени в бюлетина за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „Змейово” за времето от 23.10.2023 до 27.10.2023 г. при стриктно спазване на програмите и методиките за това