Новини (проведени изпитвания)

Публикувана на: Заглавие
07.08.2023 г. Загасен е пожарът, който възникна днес в района на Централния артилерийски технически изпитателен полигон.
07.08.2023 г. Локализиран е пожарът в района на Централния артилерийски технически изпитателен полигон
09.06.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
22.05.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
05.04.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ - 21 "Град"
01.02.2023 г. Възстановено е подаването на данни от камерите за он лайн наблюдение и Автоматичната измервателна станция на качеството на атмосферния въздух
27.01.2023 г. Авария в електрозахранването възпрепятства подаването на данни от камерите и АИСКАВ в ЦАТИП
11.01.2023 г. Изпитване на инертни боеприпаси за 152 милиметрово оръдие 2А36
21.12.2022 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 " Град "
16.12.2022 г. Изпитване на боеприпаси за 152 милиметрово оръдие