Новини (проведени изпитвания)

Публикувана на: Заглавие
09.06.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
22.05.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 "Град"
05.04.2023 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ - 21 "Град"
01.02.2023 г. Възстановено е подаването на данни от камерите за он лайн наблюдение и Автоматичната измервателна станция на качеството на атмосферния въздух
27.01.2023 г. Авария в електрозахранването възпрепятства подаването на данни от камерите и АИСКАВ в ЦАТИП
11.01.2023 г. Изпитване на инертни боеприпаси за 152 милиметрово оръдие 2А36
21.12.2022 г. Изпитвания на изстрели за система за залпов огън БМ-21 " Град "
16.12.2022 г. Изпитване на боеприпаси за 152 милиметрово оръдие
12.12.2022 г. Изпитване на инертни боеприпаси за 152 милиметрово оръдие 2А36
21.11.2022 г. Изпитване на инертни боеприпаси за 152 милиметрово оръдие 2А36 и 122 мм практически изстрели за система за залпов огън БМ-21 „Град“