Способности

Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) е структура пряко подчинена на  министъра на отбраната и след приетите допълнения в закона за отбраната и въоръжените сили през 2016 година е самостоятелно юридическо лице.

Предназначението му е да извършва полигонни и лабораторни изпитвания на стрелково, артилерийско, танково, авиационно, зенитно и морско въоръжение, преносими противотанкови и зенитни управляеми комплекси, техните боеприпаси и комплектоващите им елементи и инженерни боеприпаси, намиращи се на въоръжение в Българската армия, както и на произвежданите такива от отбранителната промишленост на страната, а така също и на новоразработени образци въоръжение и боеприпаси от военно-научни и граждански организации. 

В съответствие с поставените цели и задачи, ЦАТИП има следните възможности:

  • Да извършва контролни полигонни изпитвания на стрелкови, артилерийски, зенитни, противотанкови, авиационни, морски и инженерни бойни припаси и ракетни комплекси за близко действие;
  • Да извършва лабораторни изпитвания на барути, взривни вещества, взриватели, запалки и други елементи на изстрелите;
  • Да извършва физико-химически анализ на взривни вещества;
  • Да изготвя заключение за качеството и годността на изделията, възможностите за бойно използване и съхранение и прави предложение за тяхната по-нататъшна реализация;
  • Да участва в изложения за въоръжение и техника и организира демонстративни стрелби;
  • Да провежда технологични изследвания по жизнения цикъл при създаването на нови и модернизацията и усъвършенстването на съществуващите отбранителни продукти;
  • Да участва в комисии и работни групи за оценяване и приемане на проекти и научни разработки в интерес на сигурността, отбраната и въоръжените сили;
  • Да обобщава и анализира резултати от изпитвания на отбранителни продукти;
  • Да участва в изпитване и внедряване на нови образци въоръжение, боеприпаси, военна техника и екипировка;
  • В съответствие с техническите условия, БДС, военни и отраслови стандарти и друга лицензирана документация, ЦАТИП дава заключения за качественото, техническото състояние и бойната пригодност на изпитваните образци, както и за целесъобразността от удължаване на срока за експлоатация и съхранение на наличните запаси на МО.