История

За рождена дата на Централния артилерийски технически изпитателен полигон /ЦАТИП/ се счита датата 4 август 1970 година, когато е утвърден първият щат на полигона, влизащ в сила от 1 октомври 1970 година.

При определяне на мястото за изграждане на полигона са поставени редица изисквания, като: 

 • максимално равнинна местност с ниско плодородна земя;
 • ъгълът на мястото от огневата позиция до целта на разстояние 4 километра да не превишава 400;
 • пряка видимост до 3 километра;
 • надморска височина на огневата позиция - не повече от 450 - 500 метра;
 • размери - 2,5 до 3 километра в началния участък, 4 - 5 километра в крайния и дълбочина 35 - 40 километра;
 • най-близкото летище да е на 30 километра от площадките;
 • релефът на местността да позволява маневреност на самолети до 300 метра височина; мъгливите и ветровити дни да не превишават средните за страната;
 • в близост до района да минава железопътен транспорт и шосеен път;
 • да е в близост до голям административен център; да е в близост до водещите военни заводи;
 • да не се пресича от далекопроводи за високо и ниско напрежение, от железопътни линии, шосейни пътища, водопроводи, канали, язовири и други подобни;
 • да бъде удобно разположен в стратегическо отношение.

Обследвани са 12 района, от които най-пълно на предявените изисквания отговаря този между град Казанлък и град Стара Загора, в района на село Змейово.

Полигонът е изграден със следните размери:

 • ширина: в началния участък – 2,5 километра; в крайния участък – 3,5 километра;
 • дължина - 28 километра;
 • площ - 95,6 км2, от които: горски фонд – 66 км2; селскостопански фонд – 29,6 км2.

На 23 юли 1973 година в 14 часа и 12 минути е даден първият изстрел на полигона със 100 мм полево оръдие БС-3, което вече е музеен експонат.

 

 

Официалното откриване на полигона е на 5 ноември 1985 година.

 

 

 

Окончателно строителните работи завършват през 1991 година. Построени са над 100 масивни сгради, 140 километра бетонни, асфалтови и чакълирани пътища, 120 километра огради, тройно електрозахранване и са създадени необходимите условия за работещите.