Текущи процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Публикувана на: Номер-АОП
не се изисква Доставка на апаратура за определяне на силата на изтегляне на куршума 19.08.2022 г. не се изисква
не се изисква Доставка на военно оборудване 17.08.2022 г. не се изисква
не се изисква Доставка на Оптична система за определяне групираността на попаденията (за системи с калибър до 30 мм) 17.08.2022 г. не се изисква