Подзаконови документи

Наименование Изтегли Размер
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 993.76 KB
Искане за посещение 226 KB
Правилник за вътрешния трудов ред в Централния артилерийски технически изпитателен полигон 273.26 KB
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход/осигурителен стаж 40 KB
Процедура за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и осигурителен стаж ( УП 3) 27 KB
Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 732.05 KB
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 59.84 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 249 KB