Регистър по ЗПКОНПИ

Наименование Изтегли Размер
СПИСЪК на неподадените декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК 2024 г. 98.91 KB
СПИСЪК на неподадените в срок декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК 2024 г. 109.62 KB
Списъци на подадените декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК 2024 г. 146.04 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2023 година 151.7 KB
СПИСЪК на неподадените декларации в срок 2023 101.07 KB
СПИСЪК на неподадените декларации 2023 99.02 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2022 година 245.9 KB
СПИСЪК на неподадените декларации в срок 2022 198.8 KB
СПИСЪК на неподадените декларации 2022 196.61 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021 г. 196.61 KB
СПИСЪК на неподадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок през 2021г. 199.15 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021г. 242.5 KB
Списък на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2020 г. 230.38 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г. 172.51 KB
Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 13.06.2020 г. 173.31 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ЦАТИП през 2019 година 241.95 KB