Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
CATIP-2020-002 Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух 9098797
CATIP-2020-001 Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3) ЦАТИП в.ф. 26940 – Стара Загора 9098704
CATIP-2019-004 Доставка на Система за измерване на скорости на боеприпаси, базирана на ефекта на Доплер не се изисква
20190930-05545-0027 Превоз на личен състав до месторабота и обратно за в.ф. 26940 – Стара Загора 5545-2019-0001
022-2018 Доставка на лабораторна маса и сушилен шкаф не се изисква
021-2018 Доставка на резервни части за дискова брана не се изисква
020-2018 Доставка на автомобилни гуми не се изисква
CATIP-2019-002 Охрана на войскови имот на Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) не се изисква
CATIP-2019-001 „2352/Преустройство и газоснабдяване с компресиран природен газ на отоплителна централа (обект Б-63), ЦАТИП – в.ф. 26940 – Стара Загора” не се изисква
009-2019 Доставка на "Микрометър от 0мм до 25мм – три броя" не се изисква

Страници