Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
не се изисква Доставка на апаратура за определяне на силата на изтегляне на куршума не се изисква
не се изисква Доставка на военно оборудване не се изисква
не се изисква Доставка на Оптична система за определяне групираността на попаденията (за системи с калибър до 30 мм) не се изисква
CATIP-2020-002 Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух 9098797
CATIP-2020-001 Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3) ЦАТИП в.ф. 26940 – Стара Загора 9098704
CATIP-2019-004 Доставка на Система за измерване на скорости на боеприпаси, базирана на ефекта на Доплер не се изисква
20190930-05545-0027 Превоз на личен състав до месторабота и обратно за в.ф. 26940 – Стара Загора 5545-2019-0001
022-2018 Доставка на лабораторна маса и сушилен шкаф не се изисква
021-2018 Доставка на резервни части за дискова брана не се изисква
020-2018 Доставка на автомобилни гуми не се изисква

Страници