Контакти

Адрес за контакти:

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940)

6000  гр. Стара Загора, п.к. 329, тел. 42520, (042) 626119, факс: (042) 644038

E-mail: catip@mod.bg