Документи

Наименование Изтегли Размер
красимир маринов 44.5 KB
Списък на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2020 г. 230.38 KB
георги стоянов 14.18 KB
станко грозев 14.29 KB
марин иванов 44.5 KB
коста попдончев 14.36 KB
евгени динев 14.25 KB
славчо славчев 14.26 KB
пламен тодоров 14.21 KB
георги дошев 14.2 KB
павлина радева 14.16 KB
милен минчев 14.19 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г. 172.51 KB
Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 13.06.2020 г. 173.31 KB
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 386.25 KB
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 517.86 KB
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 1003.98 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 249 KB
Закон за обществените поръчки 299.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ЦАТИП през 2019 година 241.95 KB
Искане за посещение - образец 226.5 KB