Документи

Наименование Изтегли Размер
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 993.76 KB
Plamen Todorov 13.97 KB
Stefan Angelov 13.88 KB
Slavcho Slavchev 13.91 KB
Pavlina Radeva 14.14 KB
Milen Minchev 13.89 KB
Marin Ivanov 14.01 KB
Krasimir Marinov 13.97 KB
Kosta Popdonchev 13.88 KB
Hristo Rachev 13.92 KB
Georgi Doshev 13.85 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2023 година 151.7 KB
СПИСЪК на неподадените декларации в срок 2023 101.07 KB
СПИСЪК на неподадените декларации 2023 99.02 KB
Искане за посещение 226 KB
Правилник за вътрешния трудов ред в Централния артилерийски технически изпитателен полигон 273.26 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2022 година 245.9 KB
Plamen Todorov 14.2 KB
Pavlina Radeva 14 KB
Milen Minchev 13.72 KB
Marin Ivanov 13.63 KB
Krasimir Marinov 14.24 KB
Kosta Popdonchev 14.11 KB
Hristo Rachev 13.73 KB
Georgi Doshev 13.69 KB
Slavcho Slavchev 13.72 KB
СПИСЪК на неподадените декларации в срок 2022 198.8 KB
СПИСЪК на неподадените декларации 2022 196.61 KB
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход/осигурителен стаж 40 KB
Процедура за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и осигурителен стаж ( УП 3) 27 KB
Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 732.05 KB
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 880.61 KB
zlatina_sotirova 15.56 KB
stanko_grozev 14.29 KB
slavcho_slavchev 14.26 KB
plamen_todorov 14.21 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
milen_minchev 14.19 KB
marin_ivanov 14.03 KB
krasimir_marinov 14.16 KB
kosta_popdonchev 14.36 KB
georgi_stoyanov 14.18 KB
georgi_doshev 14.2 KB
evgeni_dinev 14.25 KB
velina_gospodinova 13.79 KB
slavcho_slavchev 14.3 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
georgi_doshev 14.26 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021 г. 196.61 KB
СПИСЪК на неподадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок през 2021г. 199.15 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021г. 242.5 KB
Списък на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2020 г. 230.38 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г. 172.51 KB
Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 13.06.2020 г. 173.31 KB
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 59.84 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 249 KB
Закон за обществените поръчки 299.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ЦАТИП през 2019 година 241.95 KB