Документи

Наименование Изтегли Размер
СПИСЪК на неподадените декларации в срок 2022 198.8 KB
Милен Минчев 13.72 KB
Пламен Тодоров 14.2 KB
Павлина Радева 14 KB
Славчо Славчев 13.72 KB
Марин Иванов 13.63 KB
Красимир Маринов 14.24 KB
Коста Попдончев 14.11 KB
Христо Рачев 13.73 KB
Георги Дошев 13.69 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2022г. 244.77 KB
СПИСЪК на неподадените декларации 2022 196.61 KB
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход/осигурителен стаж 40 KB
Процедура за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и осигурителен стаж ( УП 3) 27 KB
Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 732.05 KB
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 880.61 KB
zlatina_sotirova 15.56 KB
stanko_grozev 14.29 KB
slavcho_slavchev 14.26 KB
plamen_todorov 14.21 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
milen_minchev 14.19 KB
marin_ivanov 14.03 KB
krasimir_marinov 14.16 KB
kosta_popdonchev 14.36 KB
georgi_stoyanov 14.18 KB
georgi_doshev 14.2 KB
evgeni_dinev 14.25 KB
velina_gospodinova 13.79 KB
slavcho_slavchev 14.3 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
georgi_doshev 14.26 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021 г. 196.61 KB
СПИСЪК на неподадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок през 2021г. 199.15 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021г. 242.5 KB
Списък на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2020 г. 230.38 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г. 172.51 KB
Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 13.06.2020 г. 173.31 KB
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 59.84 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 249 KB
Закон за обществените поръчки 299.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ЦАТИП през 2019 година 241.95 KB
Искане за посещение - образец 226.5 KB