Документи

Наименование Изтегли Размер
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход/осигурителен стаж 40 KB
Процедура за издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и осигурителен стаж ( УП 3) 27 KB
Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 732.05 KB
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България 880.61 KB
zlatina_sotirova 15.56 KB
stanko_grozev 14.29 KB
slavcho_slavchev 14.26 KB
plamen_todorov 14.21 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
milen_minchev 14.19 KB
marin_ivanov 14.03 KB
krasimir_marinov 14.16 KB
kosta_popdonchev 14.36 KB
georgi_stoyanov 14.18 KB
georgi_doshev 14.2 KB
evgeni_dinev 14.25 KB
velina_gospodinova 13.79 KB
slavcho_slavchev 14.3 KB
pavlina_radeva 14.16 KB
georgi_doshev 14.26 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021 г. 196.61 KB
СПИСЪК на неподадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок през 2021г. 199.15 KB
Списък на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2021г. 242.5 KB
Списък на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2020 г. 230.38 KB
Списък на неподалите декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ през 2019 г. 172.51 KB
Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 13.06.2020 г. 173.31 KB
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 386.25 KB
Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID 19 249 KB
Закон за обществените поръчки 299.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в ЦАТИП през 2019 година 241.95 KB
Искане за посещение - образец 226.5 KB