13 Март 2019

Доставка на "Микрометър от 0мм до 25мм – три броя"

Номер-МО: 
009-2019
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: 24.03.2019 г. 24:00 ч.
Лице за контакт:Йордан КОЦЕВ, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg