Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
014-2018 Доставка на ВиК материали не се изисква
013-2018 Доставка на електроматериали, електроуреди, железария, инструменти, осветителни тела и консумативи за тях не се изисква
012-2018 Доставка на строителни, технически и изолационни материали, вкл. помощни не се изисква
012-2018 Абонамент и поддръжка на повдигателни съоръжения не се изисква
011-2018 Одитиране на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 не се изисква
010-2018 Доставка на автомобилни гуми Не се изисква
009-2018 Доставка на облекло за безопасни условия на труд Не се изисква
008-2018 Доставка на оригинални и съвместими тонер касети Не се изисква
007-2018 „Доставка на сигнално известителна система за Централна огнева позиция“ Не се изисква
006-2018 „Доставка на Подвижна работна платформа“ Не се изисква

Страници