Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
CATIP-2014-001 „Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование 26940 – Стара Загора” 00164-2014-0008
016-2018 Доставка на дограма за прозорци и врати, стъкла и други сходни не се изисква
015-2018 Доставка на акумулаторни батерии не се изисква
014-2018 Доставка на ВиК материали не се изисква
013-2018 Доставка на електроматериали, електроуреди, железария, инструменти, осветителни тела и консумативи за тях не се изисква
012-2018 Доставка на строителни, технически и изолационни материали, вкл. помощни не се изисква
012-2018 Абонамент и поддръжка на повдигателни съоръжения не се изисква
011-2018 Одитиране на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 не се изисква
010-2018 Доставка на автомобилни гуми Не се изисква
009-2018 Доставка на облекло за безопасни условия на труд Не се изисква

Страници