10 Апр. 2019

Охрана на войскови имот на Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

Номер-МО: 
CATIP-2019-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП (in-house)
Сключен договор: Д-03-113/19.03.2019 г.
Лице за контакт: Пламен Тодоров, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg