10 Апр. 2019

„2352/Преустройство и газоснабдяване с компресиран природен газ на отоплителна централа (обект Б-63), ЦАТИП – в.ф. 26940 – Стара Загора”

Номер-МО: 
CATIP-2019-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП (in-house)
Сключен договор: Д-03-114/19.03.2019 г.
Лице за контакт: Пламен Тодоров, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg