27 Септ. 2019

Превоз на личен състав до месторабота и обратно за в.ф. 26940 – Стара Загора

Номер-МО: 
20190930-05545-0027
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Oткрита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: 11.11.2019 г. 16,30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:                  13.11.2019 г.  10,30 ч.

Лице за контакт: Красимир Маринов , тел.042/ 62-61-19, e-mail: catip@abv.bg

Информацията е публикувана на 04.10.2019 г.

 

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши

на публично заседание на комисията на 26.11.2019 г. от 10:30 ч.

в кабинета на четвъртия етаж на щаба на военното формирование.