13 Май 2020

Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3) ЦАТИП в.ф. 26940 – Стара Загора

Номер-МО: 
CATIP-2020-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: 05.06.2020 г. 16:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:                  09.06.2020 г.  11:00 ч.

Лице за контакт: Пламен Тодоров, тел.042/ 62-61-19, 0884/079-269

e-mail: catip@abv.bg

Информацията е публикувана на 13.05.2020 г.

 

Завършила процедура