17 Авг. 2022

Доставка на военно оборудване

Номер-МО: 
не се изисква
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

1. „Доставка на военно оборудване“ представляваща военно оборудване или чувствително оборудване съгласно §2, т. 65 от ЗОП, както следва:

1.1. -    „Тестова цев за измерване на скорост и налягане на боеприпаси с калибър 7,62х39мм“ съгласно Техническа спецификация ТС Б.0010.22-ВО;

-    „Тестова цев за определяне групираноста на боя (точност) с калибър на боеприпаса 7,62х39мм“ съгласно Техническа спецификация ТС Б.0011.22-ВО;

-    „Тестова цев за измерване на скорост и налягане на боеприпаси с калибър 12,7мм (.50)“ съгласно Техническа спецификация ТС Б.0012.22-ВО;

-    „Система за монтаж (Супорт)“ съгласно Техническа спецификация ТС Б.0013.22-ВО;

    1.2. Oбучение за работа с военното оборудване.

2. Правно основание – доставка по чл. 20, ал. 1, т.4 “а“, във връзка с чл. 20, ал. 6  от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и „Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦАТИП ”.

3. Начин на изпълнение на поръчката – при условията на чл. 20, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, чрез директно възлагане със сключване на договор.

4. Място за изпълнение - Централният артилерийски технически изпитателен полигон.
5. Предложението да бъде изпратено в срок до 23:59 часа на 11.09.2022 г. на e-mail адрес catip@abv.bg.
6. Лице за контакт: майор Запрян ЖЕКОВ – тел.: 042/ 62-61-19, e-mail: catip@abv.bg.