17 Окт. 2019

Доставка на Система за измерване на скорости на боеприпаси, базирана на ефекта на Доплер

Номер-МО: 
CATIP-2019-004
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Директно възлагане по чл.20, ал.1, т.4"а" във връзка с чл.20, ал.6 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 24,00 ч. на 15.11.2019 г.

Лице за контакт: Коста ПОПДОНЧЕВ , тел.042/ 62-61-19, e-mail: catip@abv.bg