12 Апр. 2019

Доставка на резервни части за дискова брана

Номер-МО: 
021-2018
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: 19.04.2019 г. 24:00 ч.
Лице за контакт: Пламен ТОДОРОВ, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg