10 Май 2019

Доставка на лабораторна маса и сушилен шкаф

Номер-МО: 
022-2018
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: 17.05.2019 г. 24:00 ч.
Лице за контакт: Живко Желязков, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg