18 Май 2020

Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух

Номер-МО: 
CATIP-2020-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.06.2020 г. 16:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:                  04.06.2020 г.  11:00 ч.

Лице за контакт: Красимир Маринов, тел.042/ 62-61-19, 0888/ 205 789

e-mail: catip@abv.bg

 

Информацията е публикувана на 18.05.2020 г.