1 Февр. 2023

Възстановено е подаването на данни от камерите за он лайн наблюдение и Автоматичната измервателна станция на качеството на атмосферния въздух