3 Септ. 2020

Военнослужещи от състава на Централния артилерийски технически изпитателен полигон с помощ при овладяването и потушаването на пожара в землището на с. Остра могила, община Стара Загора

Втори ден военнослужещи и цивилни служители от състава на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) участват в овладяването и потушаването на пожар, възникнал в землището на село Остра могила, община Стара Загора.

Вчера, 2 септември, на терен са действали 20 човека личен състав с два противопожарни автомобила и ръчни пожарогасителни средства. Днес – 3 септември, хора и техника продължават своята дейност за овладяване на огъня съвместно с пожарникарите.

Военнослужещите действат под ръководството на полковник Евгений Динев – началник на ЦАТИП.