6 Юни 2024

Следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух (АИСККАВ)

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), в.ф. 26940 уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки стартира пазарни консултации за следгаранционно обслужване и калибриране на автоматична измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух (АИСККАВ).

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия -  в срок до 23:59 ч. на  12.06.2024 г., на e-mail: catip@abv.bg.  Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по приложения образец.

 

Лице за контакт: Марин Иванов, тел. 042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg