11 Ноем. 2021

Придобиване на стопански инвентар – мулчер (шредер)

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 ч. на 16.11.2021 г.
Лице за контакт: Георги ОВЧАРОВ, тел.042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg