28 Окт. 2021

Придобиване на сметоизвозващ автомобил, употребяван

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 ч. на 04.11.2021 г.
Лице за контакт: Пламен ТОДОРОВ, тел.042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg