13 Юли 2023

Покана за участие ремонт на Балистична лаборатория

Извършване на ремонт на балистична лаборатория (обект АТП-1)

Обществена поръчка по чл.20, ал. 4 от ЗОП - директно възлагане,

със сключване на договор. 

Срок за подаване на оферти: до 21.07.2023 г.