7 Авг. 2023

Локализиран е пожарът в района на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

Днес, на територията на Централния артилерийски технически изпитателен полигон възникна пожар в резултат на планирани изпитвания на боеприпаси. Огънят е обхванал сухи треви и храсти. В потушаването му участват 60 военнослужещи от състава на Полигона и военно формирование 24 850 с 4 военни пожарни автомобили и пожарогасителна техника, две пожарни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", на горско стопанство Мъглиж и Стара Загора.

Към момента продължават гасителни мероприятия на спорадично възникнали огнища, но пожарът е локализиран в района на Полигона и няма опасност за населените места в близост до него.