25 Февр. 2022

Изпитване на модернизирана техника в периода 26 февруари - 11 март 2022 г.

За времето от 26 февруари до 11 март 2022 г. на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) ще бъдат провеждани изпитвания със стрелби на модернизирана техника от „Терем“ ЕАД. Изпитванията ще се провеждат в диапазона от 08.30 до 21.30 часа без почивен ден.

При неблагоприятни метеорологични условия (атмосферно налягане, температура на въздуха и посока и сила на вятъра), звукът от изстрелите и разривите може да бъде чут по-силно и отчетливо от жителите на населените места, разположени в близост до Полигона.

 

Управлението на ЦАТИП напомня, че за да бъдат избегнати инциденти, нерегламентираният достъп до Полигона е строго забранен за движение на хора, животни и машини.