20 Септ. 2023

Избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка на движими вещи

    Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), в.ф. 26940 уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартира пазарни консултации за сключване на договор за „Избор на оценител за изготвяне на пазарна оценка на движими вещи“.
    Условията за реализиране на поръчката са съгласно Проекто - договора на Възложителя.

 

    Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия -  в срок до 26.09.2023 г, на e-mail: catip@abv.bg.  
    Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по приложения образец.