29 Окт. 2021

Доставка на Система за измерване на скорости и налягане на боеприпаси

Номер-МО: 
не се изисква
Състояние на процедурата: 
Архивирана процедура

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.6 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 ч. на 08.11.2021 г.
Лице за контакт: Коста Попдончев, тел.042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg