14 Ноем. 2023

Доставка на Професионална електрическа печка с 6 обединени електрически котлона

Вид на обществената поръчка: директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 ч. на 19.11.2023 г.
Лице за контакт: Георги Овчаров, тел.042/ 62-61-19, e-mail:catip@abv.bg