30 Апр. 2024

Доставка на мобилна система за оповестяване

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), в.ф. 26940 уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки стартира пазарни консултации за доставка на мобилна система за оповестяване.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия -  в срок до 23:59 ч. на  07.05.2024 г., на e-mail: catip@abv.bg.  Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по приложения образец.

Лице за контакт: Димо Димов, тел. 042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg