17 Окт. 2023

Доставка на ЛАПП (джип) употребяван

Централен артилерийски технически изпитателен полигон провежда поръчка при условията и реда на чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - директно възлагане чрез извършване на пазарно проучване за събиране на ценови предложения от потенциални изпълнители, с описание: „Доставка на ЛАПП (джип) употребяван.