25 Септ. 2023

Доставка на балистични цеви

   

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), в.ф. 26940уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 20, ал. 1, т.4 и ал.6 от ЗОП стартира пазарни консултации за сключване на договор за Доставка на балистични цеви.

     Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия -  в срок до 29.09.2023 г., на e-mail: catip@abv.bg.  
    Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по приложения образец.