6 Юни 2024

Доставка и изграждане на нова вътрешна паронепроницаема и топлоустойчива облицовка и поставяне на нови плъзгащи топлоизолационни врати на помещенията

Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП), в.ф. 26940 уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки стартира пазарни консултации за д

оставка и изграждане на нова вътрешна паронепроницаема и топлоустойчива облицовка и поставяне на нови плъзгащи топлоизолационни врати на помещенията.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия -  в срок до 23:59 ч. на  11.06.2024 г., на e-mail: catip@abv.bg.  Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по приложения образец.

Лице за контакт: Коста Попдончев, тел. 042/62-61-19, e-mail:catip@abv.bg