3 Авг. 2020

ЦАТИП обявява свободно място за цивилен служител, назначен по Кодекса на труда на длъжност „Физик, балистик“

Централният артилерийски технически изпитателен полигон обявява свободно място за цивилен служител на длъжност Физик, балистик“.

Минимална образователна степен:Бакалавър

Професионална област: „Технически науки“ 

Направление: „Машинно инженерство“

Минимална продължителност на професионалния опит: 2 години в областта на изпитванията на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

 

Допълнителни изисквания по отношение на допълнителна квалификация и обучение:Не се изисква

Документи за кандидатстване: в сайта на Министерството на отбранта - www.mоd.bg, в Регистъра на вакантите длъжности за цивилни служители в Министерството на отбраната по Кодекса на труда

Трудов договор по чл. 67,ал.1,т.1 от Кодекса на труда.

Крайна дата за подаване на документите14/08/2020

 

За контакти: тел. 042626119  или  0889423468 майор Славчо Славчев