13 Авг. 2021

Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух ще изпълнява задачи извън района на ЦАТИП

           В изпълнение на заповед ОХ-341 от 22.04.2021 г. на Министъра на отбраната, за времето от 13.08.2021 г. до 20.08.2021 г., Автоматичната измервателна станция за качеството на атмосферния въздух (АИСКАВ) ще изпълнява задачи в интерес на Министерството на отбраната извън района на Полигона. За този период ще бъде преустановено излъчването на данни за качеството на атмосферния въздух на интернет страницата на Централния артилерийски технически изпитателен полигон.

           Управлението на Полигона се извинява и уверява всички заинтересовани, че излъчването на данни от АИСКАВ ще бъде възстановено своевременно след приключване на задълженията ни, съгласно министерската заповед.